Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Michalides, Pavol


Profesor teorie a dějin výtvarného umění na katedře estetiky a věd o umění FF Univ. Komenského v Bratislavě.