Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Novotný, František
Národnost: česká
Datum narození: 18810829
Datum úmrtí nebo zániku: 19640920


Č. klasický filolog, stud. na FF UK, člen České akademie věd a umění, věnoval se rozborům starověké prózy, starořecké mluvnici, astronomii, od mládí se věnoval studiu Platónova díla, přeložil všechny jeho dialogy a napsal o něm čtyřdílnou monografii O Platónovi.