Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Novotný, František
Nationality: česká
Birth date: 18810829
Death date or PPP: 19640920


Č. klasický filolog, stud. na FF UK, člen České akademie věd a umění, věnoval se rozborům starověké prózy, starořecké mluvnici, astronomii, od mládí se věnoval studiu Platónova díla, přeložil všechny jeho dialogy a napsal o něm čtyřdílnou monografii O Platónovi.