Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Poche, Emanuel
Národnosť: česká
Dátum narodenia: 19031008
Dátum úmrtia alebo zániku: 19870314


Č. historik umění, vystudoval FF UK. V letech 1948-59 ředitel Uměleckoprůmyslového muzea. Věnoval se zejm. uměleckohistorické topografii české, zvl. pražské.