Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Solpera, Jan
Nationality: česká
Birth date: 19391226


Č. grafik a písmař, od r. 73 pedagog na VŠUP, od r. 87 vede ateliér knižní kultury a písma, těžiště výtv. činnosti v práci s písmem v kniž. a propag. grafice (plakáty, značky, známková tv. apod.), navrhuje typogr. písma, písmem se zabývá i jako teoretik.