Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Vasarely, Victor
Nationality: maďarská
Birth date: 19080409
Place of birth: Pécs
Death date or PPP: 1985
Place of death or expiration: Paříž


malíř a sochař, představitel pop-artu, tvořil kineticko-abstraktním stylem