Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Vasarely, Victor
Národnosť: maďarská
Dátum narodenia: 19080409
Miesto narodenia: Pécs
Dátum úmrtia alebo zániku: 1985
Miesto úmrtia alebo zániku: Paříž


malíř a sochař, představitel pop-artu, tvořil kineticko-abstraktním stylem