Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vlček, Tomáš
Národnost: česká
Datum narození: 19410109


Č. historik umění, vystudoval FF UK, zabývá se otázkami dějin a teorie moderního a postmoderního umění a interdisciplinárními vztahy výtv. umění, lit., filozofie a vědy.