Skip to main content

Authority detail

Pachmanová, Martina, 1970-
Citation: Artemis a Dr. Faust : ženy v českých a slovenských dějinách umění
Citation: Pachmanová: Věrnost v pohybu

Show works by given autority
Show works about given autority