Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Dvořáková, Hana, 1948-


Citace: NKC
Citace: Sborník z mezinárodní konference. Muzeum a změna. 2003
Citace: Horehleď, P.: Po stopách cestovatele a etnografa Aloise Musila. Národopisná revue. 2008, roč. 18, č. 3, s. 166-167. ISSN 0862-8351.
Narozena 8. 9. 1948 v Ostravě. PhDr., etnografka a muzejní pracovnice, zaměření na lidovou religiozitu.