Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pech, Milan, 1977-


Citace: Aktuální proměny českých dějin umění (sborník z konference, spoluautor: M.Pech)
Citace: www(Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta)
Citace: Miroslav Šmied (ed.).: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2003-2013. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2013.
Narozen 9. 10. 1977 v Novém Městě na Moravě. Historik umění, zaměřuje se na české umění první poloviny dvacátého století, umělecký a galerijní provoz v meziválečném Československu, vizuální kulturu a její společenské a psychologické aspekty a na arteterapii.