Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Bartlová, Milena, 1958-

Bände: Štefanová, Milena, 1958-
Bände: Štefanová-Bartlová, Milena, 1958-

Citation: M.Bartlová : Je Znojemský oltář rakouský, německý, český nebo moravský?
Citation: NKC
Citation: Artemis a Dr. Faust : ženy v českých a slovenských dějinách umění
Narozena 19. 1. 1958 v Praze. Prof. PhDr., CSc., historička umění, specializována na středoevropské umění 15. stol.