Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Král, Jindřich


Citation: Král, J.: Moderní knihařství, 1999
Odborník v oblasti knihařství.