Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Hubatová-Vacková, Lada, 1969-

Bände: Vacková, Lada Hubatová-, 1969-
Bände: Mrázková, Lada, 1969-

Citation: A2 39/2007, str. 14
Citation: kol.: Nefoťte mě před knihovnou
Citation: Hubatová-Vacková, Lada: Tiché revoluce uvnitř ornamentu: studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880-1930. Vyd. 1. Praha: VŠUP, 2011
Citation: Mrázková, Lada: Bohumír Matal [rukopis] : raná tvorba do roku 1948, 1991
Citation: www(Katedra teorie a dějin umění - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), cit. 12. 8. 2014
Citation: www(Informační systém Masarykovy univerzity v Brně), cit. 12. 8. 2014
Citation: Lubomír, Slavíček (ed.): Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008), 2016
Narozena 5. 3. 1969 v Opavě. Doc., Mgr., Ph.D., historička a teoretička umění, kurátorka výtvarného umění, vysokoškolská pedagožka, specializace na dějiny designu a moderního umění.