Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Chrastilová, Jiřina, 1949-


Citace: Jiřina Chrastilová ... et al.: Denkmäler des Weltkulturerbes der UNESCO in der Tschechischen Republik
Citace: Pražská architektura z let 1780-1898 (text Jiřina Chrastilová)
Citace: Ediční plán nakladatelství Paseka na rok 2008
Narozena 1949. PhDr., pracovnice Pražské informační služby, původně vystudovala dějiny a archivnictví, autorka historických a vlastivědných prací o Praze.