Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Peřinková, Martina, 1964-


Citace: Student,A.-Peřinková,M.: Základy stavitelství a architektury
Citace: www(Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava)
Citace: Opavský a hlučínský deník, 27. 9. 2008, str. 3.
Narozena 1964 v Ostravě. Stavební ing., Ph.D., práce z oboru historie architektury, stavebních konstrukcí a stavebních materiálů. Odborná asistentka na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava.