Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: De Duve, Thierry, 1944-

Vazby: Duve, Thierry De, 1944-
Vazby: DeDuve, Thierry, 1944-

Citace: De Duve, T.: Jeff Wall
Citace: KBR, cit. 2. 11. 2011
Citace: BNF, cit. 2. 11. 2011
Citace: DNB, cit. 2. 11. 2011
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 2. 11. 2011
Belgický kunsthistorik, teoretik a kritik umění, kurátor výstav, pedagog. Práce z oboru.