Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Babák, Petr, 1967-


Citation: Biblio, příloha Literární novicn 5/2015
Citation: www(http://www.typodesignclub.cz/czech/tdcprofily.htm)
Narozen 7.6.1967 v Brně. Výtvarník, grafický designér, publicista a pedagog. S Tomášem Macjkem působí ve výtvarném studiu Machek a Babák.