Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Pátek, Jiří, 1970-


Citation: ANL
Citation: Jiří Pátek: Vlčí med Vojtěcha V. Slámy (Host, Roč. 18, č. 3, 2002)
Citation: Lexikon českých historiků 2010. Ostrava, 2012
Narozen 2. 11. 1970 v Benešově. Historik umění a etnolog, Práce o umění fotografie, zaměřen na současnou fotografii a na studium obrazových manipulativních procesů.