Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Preiss, Pavel, 1926-


Citace: PNP-LA
Citace: Preiss, Pavel: Boje s dvouhlavou saní :František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, 1981
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 21. 3. 2017
Narozen 21. 5. 1926 v Praze. Prof., PhDr., DrSc., historik umění a vysokoškolský pedagog zaměřený především na umění doby renesance, manýrismu a baroka. Autor prací z oboru.