Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Beneš, Radek

Relations: Beneš, Radovan

Citation: Evans, A.: Ukrajina (překlad Radek Beneš)
Citation: Vial, G.: Pinochet (přel. R. Beneš)
Překladatel z angličtiny a španělštiny, autor a překladatel zejména turistických průvodců.