Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Beneš, Radek

Väzby: Beneš, Radovan

Citácia: Evans, A.: Ukrajina (překlad Radek Beneš)
Citácia: Vial, G.: Pinochet (přel. R. Beneš)
Překladatel z angličtiny a španělštiny, autor a překladatel zejména turistických průvodců.