Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Taylor, Mark


Citation: M. Taylor: Evropská úmluva o lidských právech
Citation: www (Council of Europe)
Externí školitel a konzultant v oblasti lidských práv.