Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Taylor, Mark


Citace: M. Taylor: Evropská úmluva o lidských právech
Citace: www (Council of Europe)
Externí školitel a konzultant v oblasti lidských práv.