Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Fried, Michael, 1939-


Citace: Fried, Michael: The moment of Caravaggio. Princeton, N.J.: Princeton University Press, ©2010
Citace: LC (Names), cit. 13. 2. 2013
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 13. 2. 2013
Americký historik umění, umělecký kritik, vysokoškolský pedagog, publikace z oboru.