Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Mattasová, Jana


Citation: Šumperské procházky s Alíkem a rodinou (fotografie: J. Mattasová)
Citation: Město Šumperk
Fotografka, knižní fotografické ilustrace.