Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Augustin, 354-430

Väzby: Pseudo-Augustinus
Väzby: Augustinus Aurelius, 354-430
Väzby: Augustinus, Aurelius, episcopus Hipponensis sanctus, 354-430
Väzby: Aurelius, Augustinus, 354-430
Väzby: Augustin z Hippo, 354-430
Väzby: Augustin, biskup, 354-430
Väzby: Aurelius Augustinus, svatý, 354-430
Väzby: Augustyn z Hippony, 354-430

Citácia: BNF
Citácia: Slovník latinských spisovatelů, Odeon
Citácia: Universum- všeobecná encyklopedie
Citácia: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: Diderot
Citácia: Jeho: Řehole pro komunitu
Citácia: Schauber, V. - Schindler, H.M.: Rok se svatými
Citácia: Der Mensch und sein Gott (Augustín ; herausgegeben von Karl Buchholz)
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Citácia: Augustyn z Hippony: O życiu szczęśliwym
Křesťanský teolog a filozof, učitel rétoriky.