Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Czumalo, Vladimír, 1954-


Citation: Salon, příloha Práva 29.6.2002
Citation: Miroslav Šmied (ed.).: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2003-2013. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2013.
Narozen 15. 12. 1954 v Karlových Varech. Teoretik a historik architektury, práce z oboru. Zaměřuje se na dějiny měst, dějiny, teorii a estetiku výtvarného umění, dějiny fotografie a dějny památkové péče.