Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Číhalík, Martin


Citace: Číhalík, Martin, ed. a Suchánek, Pavel, ed. Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně: sborník příspěvků přednesených na konferenci konané v kapitulní síni Augustiniánského kláštera na Starém Brně 21. října 2010. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2011.
Citace: www(Národní památkový ústav), cit. 8. 6. 2012
Mgr., památkář, vedoucí Odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu, autor a editor publikací a článků z oboru.