Skip to main content

Autorität Detail

Záhlaví: Polanecký, Jaroslav, 1961-


Citace: Jeho: Z čeho studovat dějiny výtvarné kultury
Citace: www(Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta užitého umění a designu)
Citace: www(Glassrevue)
Narozen 1961. Mgr., pedagog, didaktické materiály pro výuku a studium dějin užitého umění a designu.