Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Machalický, Jiří, 1952-


Citation: Lexikon současných českých historiků.
Narozen 16.5.1952 v Praze. PhDr., historik umění, pracovník Národní galerie.