Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Horáček, Radek, 1959-


Citace: PNP-LA
Citace: Horáček, Radek: Umění bez revolucí? :proměny soudobého výtvarného umění, 2015
Citace: Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů, 2016
Narozen 4. 3. 1959 v Novém Městě na Moravě. Prof., PaedDr., Ph.D., výtvarný teoretik a publicista, výtvarný pedagog, práce z oboru.