Skip to main content

Detail autorityVazby: zdravotnický odpad
Vazby: domy s pečovatelskou službou
Vazby: dětské domovy
Vazby: hospice
Vazby: jesle
Vazby: kliniky
Vazby: kojenecké ústavy
Vazby: leprosária
Vazby: lázeňská zařízení
Vazby: léčebny
Vazby: lůžková zařízení
Vazby: nemocnice
Vazby: nemocniční budovy
Vazby: porodnice
Vazby: psychiatrická zařízení
Vazby: revmatologické ústavy
Vazby: sanatoria
Vazby: stacionáře
Vazby: zařízení následné péče
Vazby: občanské stavby
Vazby: veřejné budovy
Vazby: zdravotnictví
Vazby: zařízení zdravotnická
Vazby: zdravotnické stavby
Vazby: stavby zdravotnické