Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kibic, Karel, 1930-


Citace: PNP-LA
Citace: Kibic, K.: Vývoj architektury a urbanismu
Citace: osobní sdělení syna
Narozen 11. 2. 1930 v Praze. Prof., Ing. architekt, DrSc., profesor pro obor dějin architektury, publikace z oboru architektury, památkové péče a územního plánování.