Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Dadejík, Ondřej, 1973-


Citace: Stibral, K. - Dadejík, O. (eds.): Krása, krajina, příroda I. : kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí
Citace: www(Ústav estetiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
Citace: osobní sdělení
Citace: Krása a zvíře : studie o vztahu estetických hodnot zvířat; Ondřej Dadejík, Filip Jaroš, Martin Kaplický (eds.), 2014
Narozen 18. 9. 1973 v Ústí nad Labem. Estetik, Mgr., Ph.D., věnuje se environmentální estetice a estetice krajiny.