Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Sterec, Pavel, 1985-


Citation: Labyrint revue 29-30/2012
Citation: www(osobní stránka), cit. 22. 3. 2012
Narozen 22. 5. 1985 v Praze. Výtvarník, konceptuální umělec, perfomer.