Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Kybalová, Ludmila, 1929-2012


Citácia: PNP-LA
Citácia: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001
Citácia: www(Židovské muzeum v Praze), cit. 4. 9. 2012
Narozena 9. 6. 1929 v Praze, zemřela 2012. PhDr., CSc., historička umění a etnografka, specialistka pro obor historie textilního výtvarnictví a odívání, práce a redakční činnost v oboru.