Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Macek, Petr, 1954-


Citace: Petr Macek: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum
Citace: www(Souvislosti - Revue pro literaturu a kulturu)
Narozen 15. 3. 1954 v Litoměřicích. Pracovník památkové péče, odborný asistent na fakultě architektury ČVUT. Zabývá se stavebně-historickými průzkumy památek, specializuje se na barokní architekturu. Autor statí z oboru.