Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kolesár, Zdeno, 1960-


Citace: SNK, cit. 24. 4. 2014
Citace: K dejinám dizajnu na Slovensku (editori Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár), 2013
Citace: Kapitoly z dejín dizajnu
Slovenský teoretik, historik umění, kurátor a autor prací z oblasti dějin designu.