Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Bučilová, Lenka


Citation: Její: Zorka Ságlová
Citation: www(Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
Mgr., historička umění, kurátorka výstav a prácí z oboru.