Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Oslzlý, Petr, 1945-


Citace: PNP-LA
Citace: Oslzlý, Petr. Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974-1985): analýza, rekonstrukce, dokumentace inscenace režiséra Petra Scherhaufera & Harlekýna Boleslava Polívky. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2010
Citace: www(Wikipedie, Otevřená encyklopedie), cit. 1. 6. 2016
Narozen 26. 4. 1945 v Konici. Herec, dramaturg, dramatik, scenárista, divadelní teoretik a pedagog.