Skip to main content

Authority detailRelations: inovace
Relations: inovační politika
Relations: kreativní destrukce
Relations: technický rozvoj
Relations: technika a společnost
Relations: technologický determinismus
Relations: technologie
Relations: high-tech
Relations: rozvoj technologický