Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Rozmanová, Naděžda


Citace: Martin Tunka, Alena Navrátilová, Naděžda Rozmanová: Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu
Citace: www(Ústav územního rozvoje), cit. 11. 7. 2011
Ing. arch., spoluautorka publikace o územním plánování.