Skip to main content

Authority detail

Rozmanová, Naděžda
Citace: Martin Tunka, Alena Navrátilová, Naděžda Rozmanová: Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu
Citace: www(Ústav územního rozvoje), cit. 11. 7. 2011

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě