Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Foretník, Jan, 1978-


Citace: Ponešová, B. - Foretník, J.: Atlas zelených staveb
Citace: www(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury), cit. 9. 1. 2013
Citace: osobní sdělení, cit. 14. 3. 2013
Citace: www(Jan Foretník | autorizovaný architekt), cit. 18. 10. 2016
Narozen 7. 6. 1978 v Jihlavě. Ing. arch., Ph.D., autorizovaný architekt, též vysokoškolský pedagog.