Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Prchal, Vítězslav, 1979-


Citace: Prchal, V. a kol.: Mezi Martem a Memorií
Citace: www(Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice), cit. 5. 1. 2012
Citace: Prchal, Vítězslav - Vávra, Filip: Jídlo a slavnosti na císařské ambasádě v Petrohradě ve 30. letech 18. století. In: Krajiny prostřených i prázdných stolů. I., 2016, s. 93-108
Narozen 1979. Historik a vysokoškolský pedagog, zaměřen na dějiny raného novověku, dějiny vojenství 16.-17. století a kulturní dějiny šlechty 16.-17. století.