Skip to main content

Authority detail

Rámišová, Šárka, 1983-
Citation: Rámišová, Šárka: "Kdo židli má bydlí." Bytová problematika v šedesátých a sedmdesátých letech v Československu, In: Deset let na cestě, Praha 2011, s. 247-258

Show works by given autority
Show works about given autority