Skip to main content

Authority detail

Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Ateliér designu oděvu a obuvi
Other form of name PPP: Ateliér designu oděvu a obuvi VŠUP
Citation: Modfolk. Modernity in folkness : Studio of Fashion and Footwear Design of Liběna Rochová at UMPRUM / Lada Hubatová-Vacková (ed.) ; translation: Irma Charvátová, Tony Long: Modfolk. Modernita v lidovém : Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM

Show works by given autority
Show works about given autority