Skip to main content

Autorität Detail

Pavelčík, Antonín, 1936-
Citation: Jeho: Vlčnovské slavnosti s tradiční Jízdou králů
Citation: NKC
Citation: Zlínský, Antonín: Antonín Pavelčík - život spojený s vlčnovskou jízdou králů. In: Malovaný kraj. Roč. 52, 2016, č. 5, s. 15

Show works by given autority
Show works about given autority