Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Pavelčík, Antonín, 1936-


Citation: Jeho: Vlčnovské slavnosti s tradiční Jízdou králů
Citation: NKC
Citation: Zlínský, Antonín: Antonín Pavelčík - život spojený s vlčnovskou jízdou králů. In: Malovaný kraj. Roč. 52, 2016, č. 5, s. 15
Narozen 3. 4. 1936 ve Vlčnově. Ing., v roce 1991 patřil k iniciátorům založení Společnosti Jízdy králů ve Vlčnově. Autor publikací z oboru folklóru.